Herr Älg i snön

Denna sida på engelska

Herr Älg stående i snön Herr Älg vandrande i snön

Herr Älg kan ibland vara en ganska allvarlig varelse, men han älskar att tumla runt i snön. Han tenderar dock att tumla långsamt.


Nästa bild>>

Åter till Herr Apas ÄlgCopyright Rik Shepherd och Herr Apa. Denna sida modifierades senast i 18 Februari 2002