Herr Älg och hans trän

Denna sida på engelska

Herr Älg med sina trän Herr Älg bakom sina träd

Nyligen bad Herr Älg om, och fick, ett par konstgjorda träd, vilka tydligen påminner honom om skogarna i hans Skandinaviska hemland. Han tillbringar en stor del av sin tid med att kika ut bakifrån dem och nästan lika mycket tid med att försöka skava barken av dem.


<<Föregående bild  Nästa bild>>

Åter till Herr Apas ÄlgCopyright Rik Shepherd och Herr Apa. Denna sida modifierades senast i 18 Februari 2002